Søknadsskjema
Tryggheim skular
1. Personalia - 2. Fagtilbud - 3. Annet - 4. Kvittering

Etternavn   Personnr (11 siffer)     
Fornavn   E-post    
Adresse   Mobil    
Postnr.   Poststed
Hjemkommune Kommune nr.
Fylke

Hovedforsørger / forsørger (navn)   Telefon / mobil    
Hovedforsørger (adresse)   E-post    
Forsørger (navn) Telefon / mobil
Forsørger adresse E-post

E-post for utsendelse av faktura på mail      

Hovedmål    

Jeg søker følgende utdanning  

Jeg skal bo    
(Normal ordning er at alle som ikke kan bo hjemme, skal bo i internatet)

Jeg søker om fortrinn (på særskilt grunnlag)  

Tidligere utdanning (skole, klasse, eksamensår), evnt. praksis
 

Andre opplysninger som er viktig for skolen
(tidligere tilrettelagt opplæring, helseopplysninger, legeerklæring eller lignende ved matallergi/diett sendes som vedlegg).